1. Introduktion

- en kort berättelse om sopsamlarmonstren

I den här övningen får barnen ta del utav en kort berättelse om sopsamlarmonstren. Syftet är att skapa nyfikenhet inför arbetet med sopsamlarmonstren, samt koppla på barnens förförståelse för ämnet.

Förberedelser:

  • Läs igenom berättelsen
  • Förbered samtalsfrågor eller använd de nedan föreslagna

Så här går det till:

  • Läs upp den korta berättelsen om sopsamlarmonstren (använd projektor för storbild)
  • Samtala med eleverna om sopsamlarmonstren, använd samtalsfrågor
  • Läs upp berättelsen igen efter att barnen samtalat om innehållet

Samtalsfrågor:

  • Vad är egentligen skräp?
  • Varför behöver sopsamlarmonstren samla in skräp?
  • Sopsamlarmonstren säger att de sorterar. Jag undrar vad de menar då?
  • Har du sorterat någon gång, hur visste du i så fall hur du skulle göra?

Utvidgat arbete:

  • Berättelsen kan med fördel läsas flera gånger under arbetet med sopsamlarmonstren