2. Presentation av monstren


I den här övningen kommer barnen att få lära sig mer om varje enskilt monster och dess egenskaper vilket syftar till att barnen utvecklar en förståelse för ämnesspecifika begrepp. Låt arbetet ta tid för att säkerhetsställa att barnen fått med sig viktiga begrepp samt grundläggande förståelse för hur återvinning organiseras. Övningen är också ett sätt att få alla återvinningskärl på plats i verksamheten.

Förberedelser:

  • Välj ut ett monster att starta med, information om varje monster finns på startsidan
  • Gör i ordning ett återvinningskärl för monstret
  • Gör i ordning en inplastad kopia av monstret att fästa vid kärlet
  • Digitalt verktyg för fotografering

Så här går det till:

  1. Läs upp informationen om monstret eller förenkla genom att berätta med egna ord för att anpassa till barngruppen
  2. Visa upp återvinningskärlet och den inplastade bilden på monstret
  3. Lår barnen fotografera sopor som hör till monstret. Sätt sedan upp dessa bilder vid återvinningskärlet
  4. Gå vidare till nästa monster

Digitalt verktyg:

Skapa QR-koder med information om monstren tillsammans med barnen, sätt upp koderna vid kärlen