4. Nedbrytning

- vad händer med skräpet?

I den här övningen kommer barnen att få skapa hypoteser, utföra ett experiment och göra iakttagelser. De ska undersöka hur lång tid det tar för olika material att brytas ned. Övningen syftar till att göra barnen mer medvetna om vad som händer då skräp kastas i naturen.

Förberedelser:

 • Skriv ut brevet från sopsamlarmonstren eller förbered för att visa digitalt
 • En planka (eller ett snöre) där ni fäster tex ett bananskal, en konservburk, en glasflaska, en bit plast
 • Hitta en bra plats där ni kan utföra experimentet, det behöver finnas tillgång till jord, löv och nedbrutet växtmaterial

Så här gå det till:

 1. Läs upp brevet från sopsamlarmonstren.
 2. Förbered barnen genom att använda er utav Samtalsfrågor innan uppdraget,
 3. Visa barnen plankan med materialen, namnge materialen för barnen. Exempelvis ”glas…”
 4. Fotografera plankan så att ni tydligt kan se hur den såg ut från början
 5. Gräv ner plankan under ett tunt lager med jord, löv och nedbrutet växtmaterial
 6. Gå dit med jämna mellanrum för att se vad som hänt med de olika materialen
 7. Avsluta genom att använda er utav Samtalsfrågor frågor efter uppdraget

Samtalsfrågor innan uppdraget

 • Varför slänger människor skräp egentligen?
 • Vad händer med skräp som slängs på marken runt omkring oss?
 • Vilken typ av skräp tror du stannar kvar längst i naturen?

Samtalsfrågor frågor efter uppdraget:

 • Vad händer med skräp som slängs på marken runt omkring oss?
 • Hur skulle det se ut runt omkring oss om alla slängde skräp var som helst?
 • Finns det något du kan göra för att det ska bli mindre skräp runt omkring dig?

Utvidgat arbete:

 • Reflektera och låt barnen ställa hypoteser kring vad de tror kommer att hända och hur lång tid det tar för de olika materialen att brytas ned (dokumentera gärna för fortsatt arbete).

Digitalt verktyg:

 • Med appen Book Creator kan du skapa enkla, kreativa böcker där du kombinerar bild, film, text och ljud. Dokumentera före, under och efter experimentet för att fånga processen
mail

Hej, hallå gänget!

Oj, oj, oj vad människor är slarviga. Ni kanske också har sett att vissa slänger skräp rakt på marken. Det blir så smutsigt och fult och dessutom tar det lång tid för skräpet att försvinna. Skräp som hamnar på marken bryts ner, men det tar lång tid och skräpet kan bli kvar väldigt, väldigt länge. Därför ska ni få göra ett experiment för att ta reda på hur lång tid det tar för olika material att brytas ned och försvinna. Spännande och kul!

Monsterhälsningar från sopsamlarmonstren.