Tips!

De övningar som hör till materialet är utformade som processer med tydligt mål och syfte. De byggs upp utav en grundövning och vidare förslag på fortsatt arbete. För att nå utveckling och lärande hos barnen är det viktigt att du som pedagog känner dig fri att anpassa övningarna efter barngruppen.

  • För de allra minsta kan delar utav eller inspiration från övningarna vara mer passande
  • Gör övningarna i den föreslagna ordningen då de är planerade för att uppnå progression hos barnen
  • Ett antal samtalsfrågor finns kopplade till varje övning. Det är öppna frågor som ger barnen möjlighet att tänka, kommunicera och lära. Förhåll dig nyfiket till barnens tankar och förförståelse, här finns inga rätta svar
  • Till varje övning finns ett förslag på hur du kan arbeta digitalt. Genom att använda digitala verktyg ökar du barnens förutsättningar att både få uppleva och lära, en kompetens för fortsatt lärande
  • Arbeta vidare med mer spontant innehåll då barns utveckling sker hela tiden. På så vis kan arbetet med hållbar utveckling bli en naturlig del utav verksamheten